01 02 03 04 05 06

застраховки гражданска отговорност НОВО! Zastra.bg ™ е онлайн услуга на „Ариста брокери” ООД, професионален застрахователен брокер лицензиран от Комисията за Финансов Надзор с Удостоверение № 203-ЗБ/08.01.2010 г. за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за Застраховането. Заповядайте да си направите онлайн застраховка "Гражданска Отговорност".
ЗАЩО Zastra.bg™ Чрез нас получавате оптимално съотношение цена : качество на застраховката и цялостното обслужване. Спестяваме ви време и усилия и ви даваме актуална и обективна информация, за да изберете най-доброто. Използваме всяка възможност, за да получим от застрахователите най-добрата за вас цена. Ние държим на коректността и доверието на клиентите ни и ви осигуряваме цялата информация за да направите просветен и убеден избор. Сравненията са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Работим с всички български застрахователи, както и с компании от други страни на Европейския съюз, познаваме отлично застрахователния пазар и прилагаме опита и експертизата си за да постигнем най-добрите цени и условия за нашите клиенти, http://www.aristabrokers.eu/

Бизнес линии

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Имуществени вреди (PD)
Прекъсване на дейността (BI)
Забавяне на стартирането
Разширена загуба на печалба

ИНЖЕНЕРНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Всички рискове на изпълнителя(CAR)
Строително-монтажни рискове (ЕАR)
Застраховане на електронно оборудване (ЕЕI)
Авария на машини (MB)

ОТГОВОРНОСТИ
Обща гражданска отговорност (GTPL)
Отговорност на продукта (PL)
Отговорност на работодателя (EL)
Отговорност свързана с околната среда
Професионални отговорности / Грешки и пропуски
Отговорност на превозвача
Отговорност на спедитора
Обща отговорност на търговеца
Договорна гражданска отговорност
Отговорност  на директорите и служителите
Обща отговорност на съдружници
Застраховка на плащане при спечелване на награда
Отговорност за неявяване

 

АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Автокаско
Гражданска отговорност на автомобилиста (TPL Motor)
GAP застраховка
Удължена гаранция
Помощ на пътя

СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ (EB)
Злополука
Живот
Здраве
Пенсия
Ключови служители
Туристическа застраховка

ФИНАНСОВИ и КРЕДИТНИ ЗАСТРАХОВКИ
Застраховка неплатежоспособност при търговски кредит
Застраховка на банков кредит за предекспортно застраховане
Застраховка на кредити и финансиране
Застраховка на плащания
Постоянна здравна застраховка / защита на доходите /

Титулна застраховка
Сватбена застраховка
Застраховка срещу престъпление или нелоялност от служител
Застраховка на пари
Застраховка срещу престъпление или нелоялност от служител на банката
Кредитно застраховане-картови измами
Застраховки при онлайн търговия
Застраховки на наемодатели / наематели

 

ЗАСТРАХОВКИ СВЪРЗАНИ С МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА
Метеорологични промени
Несъстояло се събитие
Застраховка за специални събития
Застраховки на доставчици и изложители

КАРГО И ЗАСТРАХОВКИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

МОРСКИ И АВИАЦИОННИ ЗАСТРАХОВКИ

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАСТРАХОВКИ

Имущества

ПОКРИТИ ОБЕКТИ ПО ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО: Защита на движимо/ недвижимо имущество на физически или юридически...ОЩЕ

ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПО ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО: Основни рискови покрития: 1/Пожар, палеж, вкл. последиците от гасенето му. 2/ВиК аварии...ОЩЕ

ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА НА ИМУЩЕСТВО: Определя се от:... ОЩЕ

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО: При събитие застрахователят е длъжен...ОЩЕ

Здравни и злополука

ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ : Възможност за лечение на територията на Република България в свободно избираеми лечебни заведения и възможност за провеждане на:...ОЩЕ

ЗАСТРАХОВКА МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА : Застраховката Медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен Асистанс е доброволна застраховка. Повечето държави:...ОЩЕ

ЗАСТРАХОВКИ ЗЛОПОЛУКА : Застраховката е предназначена за физически лица – български и чуждестранни граждани, като може да бъде индивидуална, семейна или групова при пътуване...ОЩЕ

Отговорности

Застраховки Обща гражданска отговорност : ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ. Застрахователят застрахова, в рамките на договорните лимити на отговорност, отговорността на застрахования (физическо или юридическо лице – търговец по смисъла на ТЗ) за...ОЩЕ

Застраховки Професионални отговорности : ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ОДИТОРИ. Покрива регламентираната в чл.53(8) от Закона за счетоводството отговорност на практикуващите Дипломирани експерт - счето...ОЩЕ

Автомобилни

АВТОКАСКО: Застраховка АВТОКАСКО е доброволна. КАСКО покрива щети по застрахованото МПС, без значение... ОЩЕ

КАСКО НА МПС СРЕЩУ ПЪРВИ РИСК: Предлагат се и варианти КАСКО НА ПЪРВИ РИСК, т.е. независимо от...ОЩЕ

АВТО АСИСТАНС: ПОКРИТИЕТО НА ЗАСТРАХОВКАТА АВТО АСИСТАНС. Денонощна техническа помощ за застрахованото МПС в случай на... ОЩЕ

ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС: Застраховката Злополука на местата в МПС е доброволна. Застраховката Злополука на местата в МПС е много...ОЩЕ

SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .