01 02 03 04 05 06

застраховки гражданска отговорност НОВО! Zastra.bg ™ е онлайн услуга на „Ариста брокери” ООД, професионален застрахователен брокер лицензиран от Комисията за Финансов Надзор с Удостоверение № 203-ЗБ/08.01.2010 г. за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за Застраховането. Заповядайте да си направите онлайн застраховка "Гражданска Отговорност".
ЗАЩО Zastra.bg™ Чрез нас получавате оптимално съотношение цена : качество на застраховката и цялостното обслужване. Спестяваме ви време и усилия и ви даваме актуална и обективна информация, за да изберете най-доброто. Използваме всяка възможност, за да получим от застрахователите най-добрата за вас цена. Ние държим на коректността и доверието на клиентите ни и ви осигуряваме цялата информация за да направите просветен и убеден избор. Сравненията са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Работим с всички български застрахователи, както и с компании от други страни на Европейския съюз, познаваме отлично застрахователния пазар и прилагаме опита и експертизата си за да постигнем най-добрите цени и условия за нашите клиенти, http://www.aristabrokers.eu/

ЗАСТРАХОВКИ ЗЛОПОЛУКА

Застраховката е предназначена за физически лица – български и чуждестранни граждани, като може да бъде индивидуална, семейна или групова при пътуване и пребиваване в страната и чужбина с цел работа, екскурзии и престой.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

Съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ от 06.02.2006 г., лицата (работници и служители), които извършват работа в предприятия, чиято дейност предполага по-голям риск от трудов травматизъм, подлежат на задължително застраховане по застраховка „Трудова злополука“. Застраховката осигурява покритие срещу смърт, трайно намалена или временна неработоспособност, възникнала в резултат на трудова злополука. Минималната застрахователна сума по тази застраховка е в размер на седемкратната годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за дванадесетте месеца, предхождащи началната дата на застраховката.

ЗАСТРАХОВКА ЗА ТУРИСТИ В БЪЛГАРИЯ

·Основното покритие по застраховката включва:

·Смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука

·Възможни допълнителни покрития:

·Медицински и спасителни разноски, вследствие на злополука

·Разходи за репатриране

·Повреда и кражба на багаж

·Отговорност за нанесени щети и вреди на трети лица

SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .