01 02 03 04 05 06

застраховки гражданска отговорност НОВО! Zastra.bg ™ е онлайн услуга на „Ариста брокери” ООД, професионален застрахователен брокер лицензиран от Комисията за Финансов Надзор с Удостоверение № 203-ЗБ/08.01.2010 г. за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за Застраховането. Заповядайте да си направите онлайн застраховка "Гражданска Отговорност".
ЗАЩО Zastra.bg™ Чрез нас получавате оптимално съотношение цена : качество на застраховката и цялостното обслужване. Спестяваме ви време и усилия и ви даваме актуална и обективна информация, за да изберете най-доброто. Използваме всяка възможност, за да получим от застрахователите най-добрата за вас цена. Ние държим на коректността и доверието на клиентите ни и ви осигуряваме цялата информация за да направите просветен и убеден избор. Сравненията са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Работим с всички български застрахователи, както и с компании от други страни на Европейския съюз, познаваме отлично застрахователния пазар и прилагаме опита и експертизата си за да постигнем най-добрите цени и условия за нашите клиенти, http://www.aristabrokers.eu/

ЗАСТРАХОВКА МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

Застраховката Медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен Асистанс е доброволна застраховка.

Повечето държави, за които пътуваме обаче я изискват задължително.

·Тя покрива: Разходи, изплаща обезщетение, и/или осигури съдействие в т.ч. репатриране на застрахования при настъпване на застрахователно събитие (злополука или акутно заболяване) при пътуване или работа извън България.

·Застраховат се български и чуждестранни физически и юридически лица.

·Териториалният обхват на застраховката покрива цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият пребивава постоянно или има гражданство.

·Основните рискове, които покрива застраховката са медицински разноски вследствие на злополука или акутно заболяване и репатриране.

·Сключва се и за допълнителни покрития като смърт или трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука, кражба на личен багаж, отговорност към трети лица и др.

·Срокът на Застраховката Медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен Асистансможе да е от 1 до 365 дни - по желание на кандидата за застраховане.

SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .