01 02 03 04 05 06

застраховки гражданска отговорност НОВО! Zastra.bg ™ е онлайн услуга на „Ариста брокери” ООД, професионален застрахователен брокер лицензиран от Комисията за Финансов Надзор с Удостоверение № 203-ЗБ/08.01.2010 г. за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за Застраховането. Заповядайте да си направите онлайн застраховка "Гражданска Отговорност".
ЗАЩО Zastra.bg™ Чрез нас получавате оптимално съотношение цена : качество на застраховката и цялостното обслужване. Спестяваме ви време и усилия и ви даваме актуална и обективна информация, за да изберете най-доброто. Използваме всяка възможност, за да получим от застрахователите най-добрата за вас цена. Ние държим на коректността и доверието на клиентите ни и ви осигуряваме цялата информация за да направите просветен и убеден избор. Сравненията са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Работим с всички български застрахователи, както и с компании от други страни на Европейския съюз, познаваме отлично застрахователния пазар и прилагаме опита и експертизата си за да постигнем най-добрите цени и условия за нашите клиенти, http://www.aristabrokers.eu/

ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ

Възможност за лечение на територията на Република България в свободно избираеми лечебни заведения и възможност за провеждане на високо специализирани изследвания с цел диагностициране и решаване на даден здравен проблем. Клиентът има право на свободен избор на специалисти и на възстановяване на разходи за медикаменти.

Индивидуални

Всяко физическо лице може да сключи индивидуална здравна програма за себе си и семейството си спрямо собствените си изисквания.

Групови

Корпоративно или групово застраховане, даващо право на специални договорени условия, свързани с лечение на широк обхват от заболявания, включително стари и хронични заболявания.

SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .