01 02 03 04 05 06

застраховки гражданска отговорност НОВО! Zastra.bg ™ е онлайн услуга на „Ариста брокери” ООД, професионален застрахователен брокер лицензиран от Комисията за Финансов Надзор с Удостоверение № 203-ЗБ/08.01.2010 г. за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за Застраховането. Заповядайте да си направите онлайн застраховка "Гражданска Отговорност".
ЗАЩО Zastra.bg™ Чрез нас получавате оптимално съотношение цена : качество на застраховката и цялостното обслужване. Спестяваме ви време и усилия и ви даваме актуална и обективна информация, за да изберете най-доброто. Използваме всяка възможност, за да получим от застрахователите най-добрата за вас цена. Ние държим на коректността и доверието на клиентите ни и ви осигуряваме цялата информация за да направите просветен и убеден избор. Сравненията са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Работим с всички български застрахователи, както и с компании от други страни на Европейския съюз, познаваме отлично застрахователния пазар и прилагаме опита и експертизата си за да постигнем най-добрите цени и условия за нашите клиенти, http://www.aristabrokers.eu/

ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПО ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО

             Основни рискови покрития

  Пожар, палеж, вкл. последиците от гасенето му

  ВиК аварии

  Природни бедствия – градушка, буря, проливен дъжд, наводнение вследствие на буря, падащи дървета или клони, естествено натрупване на сняг и лед, удар от мълния, свличане на земни маси

  Удар от превозно средство или животно

  Удар от летателен апарат, части от него или товара му

  Експлозия, имплозия

            Допълнителни рискови покрития

  Катастрофични събития – Земетресение, Наводнение

  Късо съединение , токов удар

  Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм

  Кражба чрез взлом и грабеж

  Кражба чрез използване на техническо средство

  Гражданска отговорност към трети лица

  Злополука на обитатели/ползватели

            Строително-монтажни рискове (СМР) – за инвеститори, предприемачи, главни изпълнители:

 При строителни обекти от всякакъв вид на високото и ниското строителство, отговорността на изпълнителя/подизпълнителите за причинени  вреди на трети лица и други извънредни разходи;

SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .