01 02 03 04 05 06

застраховки гражданска отговорност НОВО! Zastra.bg ™ е онлайн услуга на „Ариста брокери” ООД, професионален застрахователен брокер лицензиран от Комисията за Финансов Надзор с Удостоверение № 203-ЗБ/08.01.2010 г. за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за Застраховането. Заповядайте да си направите онлайн застраховка "Гражданска Отговорност".
ЗАЩО Zastra.bg™ Чрез нас получавате оптимално съотношение цена : качество на застраховката и цялостното обслужване. Спестяваме ви време и усилия и ви даваме актуална и обективна информация, за да изберете най-доброто. Използваме всяка възможност, за да получим от застрахователите най-добрата за вас цена. Ние държим на коректността и доверието на клиентите ни и ви осигуряваме цялата информация за да направите просветен и убеден избор. Сравненията са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Работим с всички български застрахователи, както и с компании от други страни на Европейския съюз, познаваме отлично застрахователния пазар и прилагаме опита и експертизата си за да постигнем най-добрите цени и условия за нашите клиенти, http://www.aristabrokers.eu/

ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС

Застраховката Злополука на местата в МПС е доброволна.

Застраховката Злополука на местата в МПС е много евтина, достъпна и лесна за сключване.

Застраховката Злополука на местата в МПС е естествено и логично допълнение за осигуряване цялостната защита на интересите на застрахования.

ПОКРИТИЕТО НА ЗАСТРАХОВКАТА  ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС

Застраховката Злополука на местата в МПС се сключва за всички места в МПС и покрива вредите на пострадалите пътуващи лица от всички злополуки, настъпили с тях, докато те се намират в застрахованото МПС, вкл. и при качването и слизането от него, вкл. при ПТП, независимо по чия вина е причинено.

РИСКОВЕ, ПОКРИТИ ОТ ЗАСТРАХОВКАТА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС

Основните покрити рискове на застраховката Злополука на Местата в МПС са:

-    Смърт от злополука;

-    Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука;

-    Временна загуба на трудоспособност, в резултат на злополука;

-    Медицински разноски следствие на злополука.

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТТА ПО ЗАСТРАХОВКАТА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС

Покритието се избира от клиента, еднакво е за всички места в МПС и важи за всички места в МПС, като обезщетенията в случай на злополука могат да достигат до 50 000 лв. за едно място.

ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ  НА ЗАСТРАХОВКАТА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС

За България, както и за чужбина, съгласно договорените в застрахователната полица условия.

ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА  ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС

Обичайният срок, за който се сключва доброволната застраховка Злополука на местата в МПС е една календарна година.

Застраховки за по-кратки периоди се заплащат по краткосрочната тарифа на съответния Застраховател.

ЦЕНИ НА ЗАСТРАХОВКАТА  ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС

Обичайното тарифно число, с което се калкулира премията по доброволната застраховка Злополука на местата в МПС е в порядъка на 2.00 лв. на 1 000 лв. застрахована сума. Т.е. ако са застраховани петте места в автомобила за по 10 000 лв. на място, то дължимата премия ще е около 100 лв.

При подновяване на доброволната Застраховка Злополука на местата в МПС, както и ако имате при същия застраховател и други застраховки, като напр. Гражданска отговорност, Каско, Имущество др., ще ползване значителни отстъпки и бонуси.

Максимални бонуси и отстъпки ще получите отделно и от www.aristabrokers.eu и Zastra.bg.

SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .