01 02 03 04 05 06

застраховки гражданска отговорност НОВО! Zastra.bg ™ е онлайн услуга на „Ариста брокери” ООД, професионален застрахователен брокер лицензиран от Комисията за Финансов Надзор с Удостоверение № 203-ЗБ/08.01.2010 г. за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за Застраховането. Заповядайте да си направите онлайн застраховка "Гражданска Отговорност".
ЗАЩО Zastra.bg™ Чрез нас получавате оптимално съотношение цена : качество на застраховката и цялостното обслужване. Спестяваме ви време и усилия и ви даваме актуална и обективна информация, за да изберете най-доброто. Използваме всяка възможност, за да получим от застрахователите най-добрата за вас цена. Ние държим на коректността и доверието на клиентите ни и ви осигуряваме цялата информация за да направите просветен и убеден избор. Сравненията са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Работим с всички български застрахователи, както и с компании от други страни на Европейския съюз, познаваме отлично застрахователния пазар и прилагаме опита и експертизата си за да постигнем най-добрите цени и условия за нашите клиенти, http://www.aristabrokers.eu/

АВТО АСИСТАНС

ПОКРИТИЕТО НА ЗАСТРАХОВКАТА АВТО АСИСТАНС
Денонощна техническа помощ за застрахованото МПС в случай на авария, медицинска помощ при настъпване на пътно-транспортно произшествие (ПТП), съдействие при настъпване кражба или грабеж на МПС.

РИСКОВЕ, ПОКРИТИ ОТ ЗАСТРАХОВКАТА АВТО АСИСТАНС

Покрити за България са разходи за:
-  Транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в МПС
- Репатриране до лечебно заведение или до дома
- Репатриране на тленни останки
- Транспортиране до най-близкото населено място и резервиране на билети за обществен транспорт за       
по-нататъшното им пътуване
- Неотложна медицинска помощ
- Техническа помощ и транспортиране на МПС до най-близкия подходящ автосервиз
- Хотел
-  Транспортиране на МПС до местодомуването му
-   Резервен водач, ако водачът е пострадал при ПТП

Покрити за България са разходи за:
-  Ремонт на МПС
-  Транспортиране на МПС до най-близкия подходящ за ремонта сервиз
-  Доставката на необходимите за ремонта резервни части;
-   Настаняване в хотел на застрахованите лица и заплащане на разходите за настаняването, ако ремонтът 
изисква това
-   Бракуване на МПС и за завръщането на водача и пътниците до местожителството им в България с влак или самолет, ако МПС не подлежи на ремонт
- Настаняване в хотел на застрахованите лица при кражба или грабеж на МПС, както и завръщането на застрахованите лица в България с влак или самолет, ако МПС не бъде открито в рамките на 48 часа
-  По избор на пътниците се покриват разходите за връщане в България с влак или самолет, или пътуване с влак или самолет на посочен от тях алтернативен водач от България до мястото, където се намират, ако водачът на МПС е пострадал и не е в състояние да управлява МПС, а никой от пътниците не е правоспособен водач
-  Всички разноски, свързани с репатрирането на тленните останки до мястото за погребение в България, при смъртен случай.

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТТА ПО ЗАСТРАХОВКАТА АВТО АСИСТАНС

- ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ  НА ЗАСТРАХОВКАТА АВТО АСИСТАНС
-   Застраховката Автоасистанс за България е валидна само в България, с изключение на населеното място по местодомуване на МПС, указано в застрахователната полица.
-   Застраховката Автоасистанс при пътуване в чужбина е валидна на територията на държавите, за които е сключена застраховката Зелена карта.

- ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА  АВТО АСИСТАНС

Стандартният срок на застраховката Автоасистанс е 1 година, но може да бъде сключен и за по-кратък срок.

АКТИВИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА  АВТО АСИСТАНС

N.B.  Напомняме, че автомобилните застраховки, вкл. и ЗАСТРАХОВКАТА АВТО АСИСТАНС се сключват и са валидни при наличие на удостоверение за преминат Годишен Технически Преглед (ГТП).

Съгласно Наредба № Н – 32 на Министерство на Транспорта, всяко МПС подлежи на ежегодна техническа проверка в лицензирани пунктове за ГТП. СБА препоръчва задължителните Годишни технически Прегледи (ГТП) да се извършват в пунктовете на Съюза на Българските Автомобилисти (СБА).

SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .