01 02 03 04 05 06

застраховки гражданска отговорност НОВО! Zastra.bg ™ е онлайн услуга на „Ариста брокери” ООД, професионален застрахователен брокер лицензиран от Комисията за Финансов Надзор с Удостоверение № 203-ЗБ/08.01.2010 г. за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за Застраховането. Заповядайте да си направите онлайн застраховка "Гражданска Отговорност".
ЗАЩО Zastra.bg™ Чрез нас получавате оптимално съотношение цена : качество на застраховката и цялостното обслужване. Спестяваме ви време и усилия и ви даваме актуална и обективна информация, за да изберете най-доброто. Използваме всяка възможност, за да получим от застрахователите най-добрата за вас цена. Ние държим на коректността и доверието на клиентите ни и ви осигуряваме цялата информация за да направите просветен и убеден избор. Сравненията са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Работим с всички български застрахователи, както и с компании от други страни на Европейския съюз, познаваме отлично застрахователния пазар и прилагаме опита и експертизата си за да постигнем най-добрите цени и условия за нашите клиенти, http://www.aristabrokers.eu/

КАСКО НА МПС СРЕЩУ ПЪРВИ РИСК

Предлагат се и варианти КАСКО НА ПЪРВИ РИСК, т.е. независимо от действителната стойност на колата първата щета се плаща в пълен размер до договорения в полицата лимит на отговорност.

КАСКОТО НА ПЪРВИ РИСК е съвсем евтино, достъпно и лесно за сключване, но и – естествено – покритите рискове и лимити на отговорност на Застрахователя са доста орязани и редуцирани. Препоръчва се като съпътстващо решение за по-стари и скромни автомобили.

ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

Застраховка Автокаско осигурява застрахователно покритие на територията на България. Възможно е да бъде разширено и за чужбина, обикновено за държавите-членки на споразумението Зелена карта.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

- попълнено предложение с данни за собственика и автомобила
- свидетелството за регистрация на МПС
-  талон за извършен технически преглед на МПС
-  фактура за закупуване на автомобила - при застраховане на ново МПС.

ВАЖНО: Полицата влиза в сила след извършване на оглед на автомобила от застрахователя и/или изпълнение на изисквани обезопасителни мерки като пасивно маркиране, GPS.

ИЗПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

При застрахователно събитие обезщетението се изплаща в рамките на 15 работни дни, при изпълнени всички изисквания по застраховка Автокаско, в т.ч.:

- свидетелството за регистрация на МПС,
- свидетелство за правоуправление на водача,
- застрахователната полица, 
-  документ, доказващ настъпилото събитие,
-  заявление за изплащане на застрахователно събитие,
- талон за извършен технически преглед на автомобила.

При събитие - уведомете незабавно компетентните държавни органи и Вашия Брокер, спазвайте определените сроковете за подаване на иск към застрахователя.

SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .