01 02 03 04 05 06

застраховки гражданска отговорност НОВО! Zastra.bg ™ е онлайн услуга на „Ариста брокери” ООД, професионален застрахователен брокер лицензиран от Комисията за Финансов Надзор с Удостоверение № 203-ЗБ/08.01.2010 г. за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за Застраховането. Заповядайте да си направите онлайн застраховка "Гражданска Отговорност".
ЗАЩО Zastra.bg™ Чрез нас получавате оптимално съотношение цена : качество на застраховката и цялостното обслужване. Спестяваме ви време и усилия и ви даваме актуална и обективна информация, за да изберете най-доброто. Използваме всяка възможност, за да получим от застрахователите най-добрата за вас цена. Ние държим на коректността и доверието на клиентите ни и ви осигуряваме цялата информация за да направите просветен и убеден избор. Сравненията са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Работим с всички български застрахователи, както и с компании от други страни на Европейския съюз, познаваме отлично застрахователния пазар и прилагаме опита и експертизата си за да постигнем най-добрите цени и условия за нашите клиенти, http://www.aristabrokers.eu/

АВТОКАСКО

ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

Застраховка АВТОКАСКО е доброволна.

КАСКО покрива щети по застрахованото МПС, без значение дали са по вина на водача или не. Покрити са пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на:

·       Пътно-транспортно произшествие

·       Природно бедствие

·       Пожар

·       Експлозия

·       Кражба/грабеж

·       Злоумишлени действия на трети лица.

Застраховка Автокаско може да включва всички или само някои от тези покрития.

Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, ползване на пътна помощ и други асистанс услуги при застрахователно събитие и техническа повреда.

ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

 Застрахователната премия (цената) зависи от вида, марката и техническите характеристики на МПС. Премията е в процент от ЗАСТРАХОВАНАТА СУМА И за всеки се определя индивидуално, като и може да варира още според териториалната валидност, предишни щети, както начините на плащане – еднократно или разсрочено.

При подновяване на Застраховката Каско без обявени щети, както и ако имате при същия застраховател и други застраховки, като напр. Гражданска отговорност, ще ползване значителни отстъпки и бонуси.

Максимални бонуси и отстъпки ще получите отделно и от Zastra.bg.

ЗАСТРАХОВАНА СУМА ПО ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

 Застрахованата сума е договорена между Застрахования и Застрахователя.

Застрахованата сума е максималния лимит, до който Застрахователят носи отговорност за покриване на щети и изплащане на обезщетения.

Застрахованата сума обаче не може да надвишава действителната стойност на застрахованото МПС към момента на сключване на застраховката КАСКО.

Застрахованата сума по застраховката КАСКО се определя по предложение на Застрахователя, с позоваване на  утвърдени методологии базирани на общоприемливи експертни справочници, като напр. Шваке/ Schwacke.

N.B. Застрахованата сума може да бъде съзнателно договорена като по-ниска от действителната стойност на МПС, като в този случай дължимата премия е по-малка, но се прилага подзастраховане, т.е. пропорционално редуцирано изплащане на обезщетенията.

SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .