01 02 03 04 05 06

застраховки гражданска отговорност НОВО! Zastra.bg ™ е онлайн услуга на „Ариста брокери” ООД, професионален застрахователен брокер лицензиран от Комисията за Финансов Надзор с Удостоверение № 203-ЗБ/08.01.2010 г. за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за Застраховането. Заповядайте да си направите онлайн застраховка "Гражданска Отговорност".
ЗАЩО Zastra.bg™ Чрез нас получавате оптимално съотношение цена : качество на застраховката и цялостното обслужване. Спестяваме ви време и усилия и ви даваме актуална и обективна информация, за да изберете най-доброто. Използваме всяка възможност, за да получим от застрахователите най-добрата за вас цена. Ние държим на коректността и доверието на клиентите ни и ви осигуряваме цялата информация за да направите просветен и убеден избор. Сравненията са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Работим с всички български застрахователи, както и с компании от други страни на Европейския съюз, познаваме отлично застрахователния пазар и прилагаме опита и експертизата си за да постигнем най-добрите цени и условия за нашите клиенти, http://www.aristabrokers.eu/

Администриране на Човешкия Капитал

* Реализираме и обслужваме най-изгодните за работодателя и служителите задължителни и доброволни застраховки, в т.ч. Здравни, Злополука, Пенсионни

* Създаваме и внедряваме оптимални схеми за интегрирано управление на социалните придобивки и възнагражденията на персонала

* Ефективно подпомагаме мениджърите и акционерите в реализация на стратегическите им цели и задачи за развитие на Човешките ресурси

Имущества

ПОКРИТИ ОБЕКТИ ПО ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО: Защита на движимо/ недвижимо имущество на физически или юридически...ОЩЕ

ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПО ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО: Основни рискови покрития: 1/Пожар, палеж, вкл. последиците от гасенето му. 2/ВиК аварии...ОЩЕ

ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА НА ИМУЩЕСТВО: Определя се от:... ОЩЕ

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО: При събитие застрахователят е длъжен...ОЩЕ

Здравни и злополука

ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ : Възможност за лечение на територията на Република България в свободно избираеми лечебни заведения и възможност за провеждане на:...ОЩЕ

ЗАСТРАХОВКА МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА : Застраховката Медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен Асистанс е доброволна застраховка. Повечето държави:...ОЩЕ

ЗАСТРАХОВКИ ЗЛОПОЛУКА : Застраховката е предназначена за физически лица – български и чуждестранни граждани, като може да бъде индивидуална, семейна или групова при пътуване...ОЩЕ

Отговорности

Застраховки Обща гражданска отговорност : ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ. Застрахователят застрахова, в рамките на договорните лимити на отговорност, отговорността на застрахования (физическо или юридическо лице – търговец по смисъла на ТЗ) за...ОЩЕ

Застраховки Професионални отговорности : ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ОДИТОРИ. Покрива регламентираната в чл.53(8) от Закона за счетоводството отговорност на практикуващите Дипломирани експерт - счето...ОЩЕ

Автомобилни

АВТОКАСКО: Застраховка АВТОКАСКО е доброволна. КАСКО покрива щети по застрахованото МПС, без значение... ОЩЕ

КАСКО НА МПС СРЕЩУ ПЪРВИ РИСК: Предлагат се и варианти КАСКО НА ПЪРВИ РИСК, т.е. независимо от...ОЩЕ

АВТО АСИСТАНС: ПОКРИТИЕТО НА ЗАСТРАХОВКАТА АВТО АСИСТАНС. Денонощна техническа помощ за застрахованото МПС в случай на... ОЩЕ

ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС: Застраховката Злополука на местата в МПС е доброволна. Застраховката Злополука на местата в МПС е много...ОЩЕ

SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .